ÄNDAMÅL

Den årliga räntan utdelas såsom premier till den elev i klass 6 vid vardera av Lekeryds och Järsnäs kyrkskolor, som uppnått det bästa resultatet i kunskapsämnen i poäng räknat och som genom sitt uppträdande eller på annat sätt varit ett föredöme för sina kamrater. Skulle förutsättningarna för utdelning enligt ovan ändras t.ex. på grund av centralisering av skolorna, utdelas premierna till de 2 elever i klass 6 som uppnått det bästa resultatet enligt ovanstående föreskrifter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Julia och Bernhard Magnussons premiefond
Organisationsnummer:802479-3674
Adress:
  • Jönköpings kommun, Stadskontoret, Rådhuset
  • 551 89  Jönköping
Telefonnummer:036-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 124 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS