ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst 10% avsättas till kapitalet. Disponibel avkastning skall användas för att främja barn och ungdoms vård och fostran i Jönköpings kommun i avseende på sådana ändamål och behov som stat, kommun eller landsting inte skall tillgodose med utdebiterade medel. Härmed får avses lägervistelser och därmed jämställda aktiviteter för barn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jönköpings kommuns samfond för vård av barn och ungdom
Organisationsnummer:802479-4151
Adress:
  • Jönköpings kommun
  • Stadskontoret, Rådhuset
  • 551 89 Jönköping
Telefonnummer:36105000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:89 745 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS