ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas till förmån för ett vilo- och rekreationshem för sköterskor vid Danderyds sjukhus om och när ett sådant kommer till stånd.
Så länge sådant hem ej finns skall avkastningen

1. användas till bestridande av kostnader för vistelse å visst hem eller liknande för sköterskor (eller undersköterskor eller elever som uppehållit sjukskötersketjänst) vid Danderyds sjukhus, vilka på grund av konvalecens eller nedsatt hälsa i övrigt är i behov av vila.

2. eller i andra hand användas till bidrag till uppehälle under semester, annan ledighet eller behandlingsresa för i punkt 1 angivna personalgrupper.

3. eller i tredje hand användas till gemensam julrekreation eller utflykt för i punkt 1 angivna personalgrupper.

Ansökan om bidrag skall i tillämpliga fall åtföljas av läkares yttrande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen John och Augusta Nordströms donationsfond för sköterskor
Organisationsnummer:802005-1598
Adress:
  • Region Stockholm, Donationsfondsförvaltningen
  • Box 30215
  • 104 25 STOCKHOLM
Telefonnummer:0709707339
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS