ÄNDAMÅL

Bidrag utdelas till personer i små ekonomiska omständigheter och med hjälpbehov. Pensionsbeloppen skola uppgå till lägst 8,3 procent av prisbasbeloppet och högst 41,2 procent av prisbasbeloppet, med rätt för stadsfullmäktige eller den myndighet, som kan komma att förvalta fonden, att inom dessa gränser efter omständigheter och tidsförhållanden uppdela medlen i lämpligt antal större och mindre understödsbelopp, som får av vederbörande uppbäras halvårsvis. Vid fördelningen av dessa pensioner böra personar, som äro verkligt fattiga och däribland i första rummet den tysta nöden, bliva ihågkomna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johan Jeanssons understödsfond
Organisationsnummer:802478-9292
Adress:
  • Kalmar kommun
  • Box 611
  • 391 26 Kalmar
Telefonnummer:0480-450000
E-post:asa.bejvall@kalmar.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 218 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS