ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall utnyttjas dels till bidrag åt personer, boende inom förutvarande Skeppsås kommun, vilka äro i behov av ekonomisk hjälp, dels ock till bidrag för åstadkommande av ökad trevnad för de å kommunens pensionärshem boende, dock ej för behov, som skall tillgodoses med utdebiterande medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond
Organisationsnummer:823000-0534
Adress:
  • Mjölby kommun
  • 595 80 Mjölby
Telefonnummer:0142-85000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 386 694 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS