ÄNDAMÅL

Av den upplupna räntan ska årligen läggas till fonden en procent av fondens kapitalbelopp vid årets början, under det att återstoden av den upplupna räntan ska utdelas efter sagda myndighets beprövande dagarna före jul till inom samhället boende fattiga, företräde borde lämnas den eller dem som varit i testatorns tjänst.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jenny Davidssons minne
Organisationsnummer:802478-9318
Adress:
  • Nässjö Kommun
  • 571 80 Nässjö
Telefonnummer:0380-51 80 00
E-post:ekonomi@nassjo.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:41 890 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS