ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastning skall 90 procent ställas till styrelsens för Dalsjöfors Folkpensionärsförening i Dalsjöfors samhälle disposition att användas för föreningens syften på sätt styrelsen finner lämpligt; dock att denna andel av avkastningen i stället skall tillkomma Dalsjöfors kommun att av kommunalfullmäktige disponeras för ungdomens i Dalsjöfors samhälle idrottsliga fostran, därest Dalsjöfors Folkpensionärsförening upplöses eller ock dess medlemsantal understiger 20 personer.
I Kammarkollegiebeslut den 17 september 2015 anges att stiftelsen får använda hela avkastningen och sitt kapital till stiftelsen ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen J A Jansson och Martin Wenanders pensionsfond
Organisationsnummer:857204-5113
Adress:
  • SEB Enskilda Banken
  • Stiftelser & Företag
  • 405 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS