ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom förvaltning av stiftelsens tillgångar, avkastningen därav samt vad framgent i övrigt må tillfalla Stiftelsen, främja forskning och andra utredningsinsatser beträffande ekonomiska och/eller skatterättsliga aspekter inom området för finansiella tjänster i internationellt perspektiv. Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att årligen utdela forskningsstipendier eller ge bidrag till litterär vetenskaplig produktion med belopp som minst motsvarar åttio(80) procent av avkastningen på dess tillgångar. Sådant stipendium eller bidrag får endast tilldelas sökande som vid tiden för ansökan är antagen till doktorandutbildning vid Stockholms Universitet eller Handelshögskolan i Stockholm.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Infina
Organisationsnummer:802409-0360
Adress:
  • Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå
  • Box 7836
  • 103 98 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-407 88 09, vx 08-407 88 00
E-post:kristina.jonsson@wsa.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Kristina Jonsson
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS