ÄNDAMÅL

Att årligen utdela ekonomiska bidrag till skötsamma och hedervärda kvinnort i medelåldern, som råkat komma i ekonomiska svårigheter utan eget förvållande. Avkastningen av kapitalet skall, sedan tio procent därav lagts till kapitalet, utbetalas till de personer, som kan komma ifråga, genom månatliga utbetalningar i storleksordning så anpassade, att den ekonomiska situationen för vederbörande blir sådan, att hon erhåller så stort bidrag att hennes ekonomiska status i stort sett blir densamma som innan hon råkade i ekonomisk misär. Hänsyn skall även tagas till vederbörandes förutvarande ekonomiska ställning, dock att bidraget som sådant icke skall vara av den storleksordningen att det väsentligt avviker från vad som kan anses vara normal levnadsstandard.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Direktör Olof Ahlströms Fond
Organisationsnummer:157209-1922
Adress:
  • SEB, Stiftelser
  • Private Banking
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:08-763 62 05 mån, tis och tor 10-11
E-post:stiftelsesupport.stockholm@seb.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS