ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skola tio (10) procent tillföras fonden och återstoden skall användas till årligen utdelade understöd åt ett lämpligt antal välartade ungdomar från Hjo stad och Bredviks socken för deras yrkesutbildning. Samma person skall kunna, om så befinnes lämpligt, erhålla understöd under flera år. Fondens styrelse skall med användande av fondens medel tillse att F.A. Molanders samt J.H. Johanssons från Stora Röå gravplatser å Hjo kyrkogård underhållas och skötas. Härvid skall i underhåll och skötsel även innefattas gravplatsernas planterande och hållande med blommor till fullgod omfattning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Edith, Erik och Carl Molanders samt Nils-Eric Johanssons från Stora Röå fond
Organisationsnummer:867200-4374
Adress:
  • Kurt Kämpe
  • Noltorp 14
  • 546 91 KARLSBORG
Telefonnummer:070-632 09 60
E-post:stensbygg@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Kurt Kämpe
Tillgångar:6 502 763 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS