ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom förvaltning av stiftelsens tillgångar, avkastningen därav samt vad framgent i övrigt må tillfalla Stiftelsen, främja forskning och andra utredningsinsatser inom juridiken, särskilt inom området för finansiella tjänster i internationellt perspektiv.Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att årligen utdela forskningsstipendier eller ge bidrag till litterär vetenskaplig produktion med belopp som minst motsvarar åttio (80) procent av avkastningen på dess tillgångar. Sådant stipendium eller bidrag får endast tilldelas sökande som vid tiden för ansökan är antagen till doktorandutbildning vid Juridiska fakulteten, Stockholms Universitet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Independent
Organisationsnummer:802409-0378
Adress:
  • Wesslau & Söderqvist Advokatbyrå KB
  • Box 7836
  • 103 98 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4078800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS