ÄNDAMÅL

Stiftelsen ändamål är att med hjälp av ett vetenskapligt forskningsprojekt ta fram en kontrollerbar lösning för digital demokrati för att förhindra korruption och auktoritära styren. Stiftelsen ska erbjuda partier möjlighet att använda systemet i enlighet med stadgarna. Partier som även vill använda varumärket som sitt namn ges tillgång till detta i samband med licensiering. Systemet ska baseras på principen att varje röstberättigad kan välja att rösta direkt på förslag eller att bli representerad. endast partimedlemmar kan skriva förslag eller representera andra. Systemet ska, på vägnar att de partier som licensierat varumärket som sitt namn, vidta de åtgärder som behövs för att A, de medlemmar som representerar flest röstberättigade erbjuds bli nominerade av partiet i val. B; utesluta medlemmar som bryter grundläggande demokratiska värden så som allas lika värde eller en sekulär samhällssyn. C; medlemsavgifter, donationer och partistöd doneras till stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Igov.Direct®
Organisationsnummer:802480-2046
Adress:
  • Christian Paulsen
  • Sickla Kanalgata 32
  • 12067 Stockholm
Telefonnummer:073-72 82 397
E-post:stiftelsen@igov.direct
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS