ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall – sedan 5% av avkastningen tillagts kapitalet- efter beslut av släktföreningens styrelse utbetalas såsom stipendium till avkomlingar till min fader lagmannen C. A. Palme, vilka bära eller har burit namnet Palme. Stipendiet, som kan utgå till samma personer under ett eller flera år – dock högst tre – skall avse möjliggörandet av yrkesutbildning eller studier efter avslutad skolgång. Skulle flera sökande anmäla sig, skall vid prövningen av vem som skall erhålla stipendiet hänsyn tagas till vederbörandes behov av bidrag och ändamålsenligheten av yrkesutbildningen och studierna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ingegerd Palmes fond
Organisationsnummer:845000-6831
Adress:
  • Joakim Palme
  • Lövångersgatan 31
  • 162 63 Vällingby
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS