ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning, skall efter avdrag för förvaltningskostnad, användas till stipendium åt studerande manlig eller kvinnlig, för fortsatta studier eller utbildning till teoretiskt eller praktiskt yrke. Företrädesrätt till stipendium är den, som bär namnet Tigerschiöld eller härstammar från någon med detta namn, oberoende av om han (hon) är av adlig börd. Därest företrädesberättigad sökande icke anmäler sig, får stipendium tilldelas manlig eller kvinnlig studerande av adlig börd, dock endast för ett år i sänder. Den årliga avkastningen må även reserveras för utdelning tillsammans med senare års avkastning eller ock läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ida Flodmans, född Tigerschiöld, fond
Organisationsnummer:802000-9083
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS