ÄNDAMÅL

Stipendier åt sådana personer inom köpmannabranschen, som önska förkovra sig inom sitt yrke och för det ändamålet vilja genomgå lämplig utbildningskurs.Den i Ida Johnsons testamente angivna pensionsutfästelsen till fru Ingrid Löfgren skall så länge hon lever utbetalas ur denna fonds årliga kapitalbehållning i fördelning med Hellmanska fonden i förhållandet 1/3 och 2/3.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ida Johnssons testamentsfond
Organisationsnummer:802007-7841
Adress:
  • Svensk Handel
  • 103 29 STOCKHOLM
Telefonnummer:010-4718500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS