ÄNDAMÅL

Utdelningen skall komma elever vid kommunens grundskola och/eller gymnasieskola tillgodo samt företrädesvis användas för- belöning eller uppmuntran åt elev, som visar goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,- belöning till elev, som ägnat arbete åt teater och musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik och idrott, – stipendier för fortsatt utbildning,- hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands,- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,- förvärv av material m m.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hultsfreds kommuns skolsamfond
Organisationsnummer:802479-2106
Adress:
  • Hultsfreds kommun
  • Box 500
  • 577 26 Hultsfred
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:86 604 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS