ÄNDAMÅL

Fallande avkastning under två år skall vart annat år efter läroverkskollegiets beslut utdelas till vid läroverket anställda lärare. Om flera olika lärare kunna samtidigt ifrågakomma till stipendiater, böra lärare i moderna språk hava företräde, därefter lärare i klassiska språk och sist lärare i andra ämnen, som önska utomlands bedriva vetenskapliga studier. Stipendiet är avsett som bidrag till utrikes studieresa och bör stipendiaten efter fullbordad resa före kalenderårets slut till rektor avlämna en kortfattad redogörelse angående de orter resp. institutioner, som för studier besökts, samt föremåler för under resan verkställda studier. Varje stipendium bör i regel avse två års avkastning av fonden. Under varje tioårsperiod böra i regel fyra stipendier utdelas samt två års avkastning läggas till kapitalet för dettas utökande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hultmarkska resestipendiefonden
Organisationsnummer:802479-1561
Adress:
  • Linköpings kommun
  • Stadshuset
  • 581 81 Linköping
Telefonnummer:013-20 61 37
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:194 008 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS