ÄNDAMÅL

Av fondens avkastning skall årligen minst en tiondel läggas till kapitalet, tills fonden uppnått ett belopp av Tiotusen (10000) kronor. Resten av den årliga avkastningen utdelas som stipendier eller premier till skötsamma elever i folkskolans avgångsklass, vilka visat synnerlig flit och gjort goda framsteg i ett eller flera av skolans ämnen.De utbetalade penningbeloppen äro i första hand avsedda som hjälp vid fortsatt utbildning och må utgå i poster på lägst 25 kronor och högst 100 kronor.Det insatta beloppet får lyftas, då mottagaren uppnått aderton års ålder eller vid företeende av intyg om påbörjad utbildningskurs. Sådan kurs skall av överläraren godkännas såsom kvalificerad för beloppets lyftande. Skulle i någon årsklass eleverna ej anses motsvara rimliga krav i fråga om studieintresse, flit och uppförande, må stipendie- och premieutdelning helt eller delvis inställas och det tillgängliga beloppet tilläggas fonden eller ock reserveras för utdelning ett kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hundraårsminnets stipendie- och premiefond vid Huskvarna folkskolor
Organisationsnummer:802479-3534
Adress:
  • Jönköpings kommun
  • Stadskontoret, Rådhuset
  • 551 89 Jönköping
Telefonnummer:036-105000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:21 381 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS