ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen av fonden skall, sedan tio procent lagts till kapitalet, användas för vårdnad om åldringar inom Slottsstadens församling i Malmö, varvid särskilt skall beaktas äldre ensamma personers behov av gemenskap och trevnad. Avkastningen får icke användas för understöd till enskilda personer utan är avsedd för kollektiva insatser av olika slag för de gamlas bästa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hulda Borgströms donation
Organisationsnummer:846006-9332
Adress:
  • Malmö Pastorat
  • Box 346
  • 201 23 MALMÖ
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS