ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att efter ansökan lämna understöd åt yrkesofficerare med kaptens grad som varit anställda vid Livardets kavalleridel eller tidigare Livgardets dragoner under minst 10 år.

De pensioner som hittills har utgått ur stiftelsen skall framledes utbetalas i enlighet med de utfärdade pensionsbrevens bestämmelser.

Till de underofficerare med vederlikar, som vid sistnämnda tidpunkt voro delägare i pensionskassa, hava erlagda pensionsavgifter återbetalats.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kungl. Livgardets till häst pensionsfond
Organisationsnummer:802002-0965
Adress:
  • Ronny Schultz
  • Box 27803 Kavallerikasern Livgardet
  • 115 93 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6636769
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS