ÄNDAMÅL

Att utveckla ett långsiktigt, bärkraftigt kretsloppssamhälle i balans med naturen där människor inneboende önskan om ett naturligt, mänskligt samhälle kan bli verklighet,
att göra detta genom utbildning som skapar livsbejakande framtidsvisioner och nya samhällsformer enligt principen ”leva som man lär”,
att värna om och stödja ett levnadssätt som befrämjar hälsa och välbefinnande,
att vara en samlings- och utvecklingsplats för nytänkande när det gäller samhällsbildande,
att vara en del av den nationella såväl som den internationella ekologiska debatten,
att på ett personligt, kollektivt och globalt plan utveckla och praktisera en ekologisk, hälsosam relation till naturen och vår planet med alla dessa folk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Livsuniversitetet
Organisationsnummer:802017-3954
Adress:
  • Johanna Tuulse
  • Skydraget 10
  • 163 55 SpÃ¥nga
Telefonnummer:0705-40 85 61
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS