ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att tjäna stadsinnevånare till trevnad och gagn. Avkastningen eller räntan i övrigt av fonden skall läggas till kapitalet, tills detta uppgår till minst femtiotusen (50.000) kronor. Först därefter får behållna avkastningen av räntorna, som uppkommit under fem år, vart femte år utdelas till användning för fondens ändamål. Skulle emellertid av någon anledning fondens kapital nedgå under femtiotusen kronor, skall genom behållna ränteavkastningens fondering kapitalet först fyllas intill nämnda belopp, och behålla avkastningen under fem år därefter samlas, innan utdelning får, som ovan angivits, ske eller återupptagas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hjertström-Boije-fonden
Organisationsnummer:802479-3542
Adress:
  • Jönköpings kommun
  • Stadskontoret, Rådhuset
  • 551 89  Jönköping
Telefonnummer:036-105000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:101 065 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS