ÄNDAMÅL

Avkastningen sedan 1/10 därav årligen tillagts kapitalet må av stadsfullmäktige begagnas för stadens förskönande eller för prydande av stadshus eller annan kommunal inrättning eller för annat liknande ändamål, som icke direkt är av beskaffenhet att böra täckas genom utdebitering. Avkastningen torde lämpligen icke utdelas varje år utan samlas förslagsvis för femårsperioder och utdelas vart femte år så att det för varje utdelning tillgängliga beloppet icke blir alltför ringa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hjalmar Magnussons kommunala fond
Organisationsnummer:826000-1162
Adress:
  • Jönköpings kommun
  • Stadskontoret, Rådhuset
  • 551 89 Jönköping
Telefonnummer:036-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:227 788 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS