ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att utöva hjälpverksamhet bland behövande personer i livets slutskede.

Stiftelsens ändamål skall fullföljas genom utgivande av bidrag till personer som inte får den hjälp de behöver inom den palliativa världen. Bidrag ska kunna användas exempelvis till att anlita personal för hjälp så att livskvaliteten hos den berörde kan höjas, till hjälpmedel som kan underlätta och till stöd och avlastning för närstående.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen ”Hjälp Mig”
Organisationsnummer:802425-6383
Adress:
  • SEB
  • Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-763 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS