ÄNDAMÅL

Stiftelsen Hilarion har till ändamål att koordinera, leda och vägleda uppbyggandet, förvaltandet och utvecklandet av det förebildssamhälle som har fått sin första fästpunkt i fastigheten Fastarp 2:6 genom den grupp av stiftelser, föreningar och företag (fortsättningsvis benämnd Hilarionsfären) som redan finns och kan komma att bildas med anknytning till denna plats eller andra platser och fastigheter som senare kan komma att integreras i samhällsbyggarprojektet ifråga, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Utöver sina långsiktigt tänkta och konkreta framtidsskapande dimensioner rymmer stiftelsens ändamål också en tydlig opinionsbildande, utbildande och rådgivande dimension Stiftelsen ska inte primärt vara vinstdrivande. Huvudregeln är att vinst delas ut som stipendier och annat stöd till individer och verksamheter inom och utom Hilarionsfären, som efter ansökan kan konstateras både främja stiftelsens ändamål och bedriva allmännyttig verksamhet enligt lagens definition. Under anskaffandet och uppbyggandet av en tillräcklig kapitalbas för ett fullgott fullgörande av stiftelsens ändamål äger dock styrelsen rätt att besluta att vinsten inte ska hanteras enligt huvudregeln. Stiftelsen äger rätt att äga och förvalta företag och fastigheter, aktier, aktiefonder och andra finansiella instrument.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hilarion
Organisationsnummer:802526-9559
Adress:
  • Fredrik Lidman
  • Selmedalsringen 18
  • 129 26 Hägersten
Telefonnummer:0703-78 12 91
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS