ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att förvalta och vårda Tuggengården – fastigheten Tuggensele :1 – och där förvarade konstsamlingar och andra lösören, varvid följande av stiftarna Hertha och Olle Blomberg uppställda villkor skall iakttas: ”Tuggengården och där förvaltade lösören skola så långt det går bevaras som en kulturell samlingsplats. Bostad för längre eller kortare tid må lämnas åt konstnär, författare eller likställd. Kulturella möten må där hållas. Dock må Tuggengården icke bliva ett allmänt dansställe och det skall eftersträvas att gården användes för värdiga ändamål. Fondens styrelse skall hava en vidsträckt befogenhet att i dessa föreskrifters anda handhava stiftelsen”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hertha och Olle Blombergs fond
Organisationsnummer:895400-7145
Adress:
  • Kommunstyrelsen
  • 921 81 Lycksele
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:582 980 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS