ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att årligen på min födelsedag den 16 december i första hand, i poster om minst femtio (50) och högst etthundra (100) kronor, utbetalas till sådana äldre behövande personer av arbetareklassen, vilka genom flit och sparsamhet undvikit att anlita kommunens fattigvård, därvid företräde sks11 lämnas sådana person ner lydande under Ekeröds egendom; därefter eventuellt förefintligt överskott skall användas till julgransfest för Rödding9 sockens skolbarn samt, om medeln därtill ytterligare förslå, till beklädande av barn, vilkas föräldrar äro minst bemedlade men flitiga och sparsamma, med företräde för barn, tillhörande familjer under Ekeröds egendom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Herman J Rosenqvists understödsfond
Organisationsnummer:848000-5662
Adress:
  • Sjöbo kommun
  • Vård- och omsorgsnämnden
  • 275 80  Sjöbo
Telefonnummer:0416-27232
E-post:vard.omsorg@sjobo.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS