ÄNDAMÅL

Sedan erforderliga avsättningar verkställts för eventuella skatter och andra nödvändiga utgifter samt fem (5) procent av den årliga nettoavkastningen fonderats såsom kapitalökning skall återstående avkastningen disponeras gemensamt med 7/10 av nettoavkastningen i Stiftelsen Henry och Gerda Dunkers Donationsfond nr 1 för något självständigt, för Hälsingborgs stad gagneligt ändamål inom Hälsingborgs stad eller till stadens förskönande eller för underhåll av eller för utvidgning av sådant, som tidigare åstadkommits just genom dessa 7/10 av avkastningen av Stiftelsen Henry och Gerda Dunkers Donationsfond nr 1. Utdelning för stiftelsens ändamål får ske först allt eftersom de i testamentet nämnda avkomsträtterna upphört. Efter det medlem av gren avlidit utan att efterlämna avkomstberättigad bröstarvinge, skall på den avlidne medlemmen belöpande avkastning disponeras för stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Henry och Gerda Dunkers Donationsfond Nr 2
Organisationsnummer:843000-1209
Adress:
  • Stortorget 16
  • 252 23 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-18 33 55
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS