ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsen skall ha till ändamål att ge bistånd och verka för ökad förståelse, ansvarstagande och dialog, med bas och grund i ”svensk traditionell missionsverksamhet” och därvid: – vara öppen för att var som helst i världen kunna ge bistånd och hjälp, – verka i de sociala miljöer där människor saknar möjlighet till ekonomisk och social levnadsstandard enligt grundläggande värderingar och normer, angivna i de deklarationer som antagits av världssamfundet (FN) med underorgan, – skapa förutsättningar för skola och utbildning till alla barn oavsett religion, barnets bakrundsförhållanden med avseende på etnicitet, kön eller ekonomiska förutsättningar, – initiera och stödja sådana personella och /eller organisatoriska resurser, som inom ramen för insamlingsstiftelsens stadgar är villiga att bidra med insats/verksamhet på plats i aktuella geografiska verksamhetsområden, – med ledorden ”hjälp till självhjälp” samt ”stöd vid initiativ för att nå ställda mål” verka för att minska stödbehovet för utsatta individer och grupper oavsett var, när och hur ett stödbehov uppstått, – Evangelisation, stiftelsen ser det som en mänsklig rättighet, att människor var helst i världen man befinner sig, ska kunna få information om och del av Kristendomen som alternativ till andra religioner och därmed tillgång till evangeliet och budskapet om Jesus Kristus. Stiftelsen anser att sådan information erbjuder valmöjligheter och därmed utgör grund för Demokrati och Mänskliga Fri- och Grundläggande Rättigheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Vilgots insamlingsstiftelse för bistånds- missions- och utvecklingsinsatser
Organisationsnummer:802477-3064
Adress:
  • Elisabeth Jonsson
  • Justeliusgatan 33 B
  • 575 34 Eksjö
Telefonnummer:070-2016237
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:101 626 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS