ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av tillgångarnas avkastning skall årligen, sedan därav bestritts löpande utgifter, en tiondel (1/10) fonderas såsom kapitalökning. 2/10 av den årliga avkastningen skall årligen fördelas enligt följande: a) 1/3 till syskon till någondera av Henry eller Gerda Dunker eller andra släktingar till någondera av makarna Dunker eller till studiehjälp här eller i utlandet till medlemmar av makarna Dunkers släkt. b) 1/3 att utdelas i poster om minst 600 kronor till i Helsingborg mantalsskrivna behövande personer, som under minst 10 år varit förmän, förestånderskor eller arbetare vid Helsingborgs Gummifabrik eller är änkor efter eller barn till sådana förmän eller arbetare, samt till behövande personer, som varit i min tjänst eller änkor efter eller barn till sådana personer. c) 1/3 att utdelas i poster om minst 600 kronor till i Helsingborg mantalsskrivna behövande personer som tillhört Helsingborgs köpmanskår eller fabriksidkarkår eller varit tjänstemän – med företräde för sådana vid gummifabriken, även kvinnliga – hos någondera av dessa kårer eller äro änkor efter eller barn till sådana personer. Återstående 7/10 av den årliga avkastningen skall disponeras för något självstän- digt, för Helsingborgs stad gagneligt ändamål inom Helsingborgs stad eller till stadens försköning eller för underhåll av eller utvidgning av sådant, som tidigare åstadkommits just genom dessa 7/10 av avkastningen av fonden. Detta ändamål får ej vara av den art att det enligt lag eller andra bestämmelser skall bekostas av skattemedel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Henry och Gerda Dunkers Donationsfond nr 1
Organisationsnummer:843000-1217
Adress:
  • Helsingborgs Kommun
  • Stadsdelsförvaltningen
  • 251 89 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS