ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att bereda understöd åt medlemmar av ätterna Hamilton i fall av sjukdom samt att, i de mån fondens avkastning icke erfordras för sådant ändamål, tas i anspråk för hjälp åt behövande släktmedlemmar enligt de för Hamiiltonska släktfonden gällande bestämmelserna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hedvig Eleonora Hamiltons fond
Organisationsnummer:802001-3291
Adress:
  • Hamiltonska Släktföreningen
  • Thorsvi Gård
  • 745 99 Enköping
Telefonnummer:0706-651371
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS