ÄNDAMÅL

Stiftelsen Hamiltonska Släktfonden har till ändamål att vid behov bereda ekonomisk hjälp åt dem, som äro medlemmar av de på svenska Riddarhuset intagna grevliga eller friherrliga ätterna Hamilton eller, före gifte i annan släkt, tillhört någon av dessa ätter, ävensom att tillgodose andra för släkten gemensamma intressen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hamiltonska Släktfonden
Organisationsnummer:802001-3325
Adress:
  • Hamiltonska Släktföreningen
  • Thorsvi Gård
  • 745 99 Enköping
Telefonnummer:0706-651371
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS