ÄNDAMÅL

Sedan fonden uppgått till ett värde av 15 000 kronor, skall av den behållna avkastningen allt framgent en tredjedel läggas till fonden. Återstående två tredjedelar skola oavkortade läggas till släktföreningens fastighetsfond till dessa att för till fastighetsfonden hörande medel förvärvats någon fastighet. Sedan så skett skall fortfarande en tredjedel utav avkastningen läggas till fastighetsfonden under det att den återstående tredjedelen skall användas till underhåll eller förbättring av slägtföreningen tillhöriga fastigheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Henning Wathier Hamiltons donationsfond
Organisationsnummer:802005-0111
Adress:
  • Hamiltonska Släktföreningen
  • Thorsvi Gård
  • 745 99 Enköping
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS