ÄNDAMÅL

Sedan från årliga ränteinkomsten avdragits förvaltningsbidrag till Riddarhuset, skall en tiondel av återstoden läggas till kapitalet och övriga nio tiondelar användas på följande sätt. Såvida en släktförening inom de vid Riddarhuset introducerade Sparreätterna bildas, skall denna förening äga att årligen såsom pension eller understöd fördela det för året disponibla beloppet bland sådana nämnda ätter tillhöriga manliga eller kvinnliga medlemmar, som icke äro ekonomiskt oberoende, därvid kvinna, som är född Sparre, räknas till ätten även om hon gift sig in i annan familj; och få pensions- eller understödstagarna uppbära beloppen hos Riddarhusdirektionen. Intill dess en sådan släktförening bildats, äger Riddarhusdirektionen att årligen utdela det för året disponibla beloppet såsom pension eller understöd bland manliga eller kvinnliga medlemmar av släkter, vilka äro introducerade på Riddarhuset, med förmånsrätt för dem, som tillhöra någon gren av den gamla Sparresläkten.

I inget fall får mindre belopp än 500 kronor utdelas såsom pension eller understöd, utan må hellre det efter pensions eller understöds utelämnande återstående beloppet läggas till kapitalet. Den omständigheten, att änka tilldelats pension eller understöd från fonden, utgör ej hinder för hennes barn att därifrån erhålla understöd.

Så länge förra Telegrafisten Fröken Martina Svinhufvud lever skall dock i första rummet till henne utgå en pension om 500 kronor av det för året disponibla räntebeloppet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Häradshövding Bengt Sparres och Fröken Marie Charlotte Sparres fond
Organisationsnummer:802423-3424
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS