ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja forskning och utvecklingsarbete inom ämnesområdet, vård av cancersjuka i livets slutskede, som bedrives av dem som är eller har varit anställd vid kvinnokliniken, Kärnsjukhuset i Skövde. Vidare ska resebidrag kunna lämnas till personal vid nämnda klinik för studier inom sagda ämnesområde. Samma gäller annan personal som inom ämnesområdet samarbetar med kvinnokliniken.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kvinnoklinikens Cancerfond, KSS
Organisationsnummer:866601-3944
Adress:
  • Eva Gunnarsson
  • GYNNA Kvinnokliniken Skaraborgs Sjukhus
  • 541 42 Skövde
Telefonnummer:0500-431409
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS