ÄNDAMÅL

Att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer, bedriva verksamhet med islamisk inriktning såsom hållandet av fredagsbön och de vardagliga bönerna, anordna föreläsningar och seminarier om islam, förrätta vigslar, medling i familjetvister, hembesök hos äldre och sjuka, besök på fängelser och flyktingförläggningar, undervisning i modersmål, verka för samt stödja angelägenheter med särksilt intresse för kvinnor samt i övrigt bedriva därmed förenlig verksamhet i enlighet med stiftelsens stadgar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Haninge Kultur Center
Organisationsnummer:802424-2656
Adress:
  • Box 3122
  • 136 03 Haninge
Telefonnummer:070-7728080
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS