ÄNDAMÅL

Enligt § 1 i stadgarna har stiftelsen till uppgift att lämna ekonomiskt stöd till enskilda i församlingen, som fonddelegerade bedömer vara i behov därav. Undantagsvis bör stöd även kunna lämnas till enskilda i kommunen såvida dessa har nära anknytning till församlingens målsättning eller verksamhet. Maximalt 50 % av fondkapitalet får placeras som riskkapital i form av aktier, aktiefonder, obligationer eller liknande. Ur avkastning skall årligen minst 10 % avsättas till fondkapitalet. Minst 80 % av avkastningen skall delas ut till behövande enligt § 1.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hammarby Hjälpfond
Organisationsnummer:802406-0769
Adress:
  • Hammarby församling
  • Kyrkvägen 12
  • 194 78  Upplands Väsby
Telefonnummer:08-555 168 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS