ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att gynna Uppsala Konstmuseum, nedan kallat Museet. Det är Museets verksamhet, sås om den tidigare bedrevs i form av Stiftelsen Upplands Konstmuseum, och såsom den för närvarande bedrivs genom dess verksamhet på Uppsala Slott, som skall gynnas. Av fondens behållna avkastning skall årligen till kapitalet överföras en tiondel. Återstoden må av Stiftelsens styrelse anslås till ändamål som styrelsen bestämmer. Stiftelsens försäljning av konstverk erhållna genom arvsskifte denna dag, skall ses som avkastning, som Stiftelsen fritt äger disponera över.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Harald Marksons och Märta Wennersten-Marksons fond
Organisationsnummer:802426-2399
Adress:
  • Advokatfirman Lindahl KB, Jörgen Sandström
  • Box 1203
  • 751 42 Uppsala
Telefonnummer:018-16 18 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS