ÄNDAMÅL

årliga avkastningen utbetalas till släktföreningens styrelse, för att efter dess beprövande användas till att dels understödja verkligt beröfvande medlemmar af ätten och att dels bistå yngre medlemmar af släkten, hvilka idka studier. Skulle adliga ätten Gyllenhammar utdö, tillfalla samtliga tillgångar Riddarhuset att handhafvas efter liknande grunder som här ofvan stipulerats; och skall i så fall afkomsten företrädesvis utgå till de adliga släkter, som äro befryndade med nämnda ätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gyllenhammarska släktfonden
Organisationsnummer:802001-2905
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS