ÄNDAMÅL

Nettoavkastningen skall utgå i form av en pension att tilldelas behövande änka eller fröken tillhörande ätten Gyllencreutz, även om hon varit gift med ofrälse man, dock med företräde för den änka, vilkens avlidne man härstammar från bankokommissarien Alf Teodor Gyllencreutz, eller den fröken, som är i rätt nedstigande led avkomling från bankokommissarien. Finnes ej behörig sökande av ätten Gyllencreutz, skall pensionen tilldelas fattig änka eller fröken tillhörande annan å Riddarhuset introducerad ätt. Pensionen utbetalas årligen den 1 december. Minst en tiondel av den årliga avkastningen läggs till kapitalet. Disponibel avkastning får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gyllencreutzska fonden
Organisationsnummer:802009-1081
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS