ÄNDAMÅL

1) Av kapitalets avkastning skall, sedan skatter, förvaltningskostnader och andra eventuella utgifter för fonden betalats, en femtedel (1/5) läggas till kapitalet. 2) Återstoden av avkastningen stall tilldelas, 1 första hand, såsom understöd åt manliga medlemmar av ätten Gyllenstierna och, i andra hand, kvinnliga medlem­mar av samma ätt, varvid företrädesrätt skall tillkomma avkomlingar till oss. 3) Utan hinder av förestående bestämmelser skall min Göran Gyllenstiernas syster fröken Karin Gyllenstierna, som är bosatt å ovannämnda fastighet, äga avkastningsrätt till gåvokapitalet under sin återstående livstid srunt rätt att under samma tid kvarbo å fastigheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gyllenstiernska fonden
Organisationsnummer:102016-0170
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS