ÄNDAMÅL

1. Fonden, vars kapital aldrig får minskas, skall i särskild räkenskap bokföras. 2. Räntor å fondens kapital skola, sedan avdrag gjorts för skatter och förvaltningskostnader, läggas till kapitalet, i den mån räntorna ej tagits i anspråk för eventuella reparationsarbeten. 5. Därest Fleetwoodska släkföreningen skulle upphöra, åligger Direktionen, att mot vederlag ur fondens disponibla medel för framtiden vårda och underhålla gravkapellet, därvid föreskrives, att nycklarna till gravkapellet, som endast får öppnas för den årliga inspektionen samt för reparationer, skola förvaras i Husby-Rekarne kyrkas arkiv, samt gravsättning i kapellet, vare sig av kistor eller urnor, är förbjuden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gwendolen Fleetwoods donationsfond för vård och underhåll i all framtid av Fleetwoodska gravkapellet å Husby-Rekarne
Organisationsnummer:802000-9059
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS