ÄNDAMÅL

Fondens årliga afkastning skall, sedan 1/10 däraf besparats för kapitalets ökande, användas för anordnande af en personlig professur vid högskolan för intendenten vid Göteborgs botaniska trädgård prof. Carl Skottsberg. Efter professor Skottsbergs afgång äger högskolans styrelse att med hänsyn till då föreliggande förhållanden besluta om medlens användning i donationens syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaf Werners fond för botanisk lärostol
Organisationsnummer:857501-2482
Adress:
  • Göteborgs Universitet
  • Ekonomiavdelningen, Box 100
  • 405 30 Göteborg
Telefonnummer:031-7863052
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 136 637 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS