ÄNDAMÅL

§2 Efter min död skall fondens behållna avkastning, i den mån den därtill förslår, utgå såsom livräntor med hela avkastningen till nedanstående personer nämligen: 1. Major Håkan Bodman, Sundby Gård, Gnesta. Efter hans död de­las lika mellan 2. Fröken Märta Rudensköld och Fru Karen Evers,född Rudensköld. Efter den enas av dessas död helt till den överlevande. 3. Efter dessa bådas död skall den delas lika mellan fru Karen Evers tre döttrar Catharina, Marianne och Birgitta, och vid någon av dessas död till de eller den överlevande. §3 Sedan samtliga de i § 2 uppräknade personerna avlidit skall fondens behållna avkastning utgå såsom pensioner till behövande med­lemmar av i första hand med min make eller mig befryndade ätter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaf Planting-Gyllenbågas minnesfond
Organisationsnummer:102016-1160
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS