ÄNDAMÅL

Årliga avkastningen av medlen skall utdelas till Sällskapet Hortikulturens Vänner i Göteborg såsom bidrag till plantering av fruktträd inom Göteborgs fögderi, och är det jämväl vår önskan att nämnda sällskap måtte såväl ombesörja inköpen av frukt­träden, vilka böra tilldelas de minst bemedlade inom fögderiet, som ock tillse, att träden rätt planteras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustafssonska donationsfonden
Organisationsnummer:857200-5703
Adress:
  • Yxell
  • Knivetorpsvägen 17
  • 433 31 Partille
Telefonnummer:0739-827240
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:18 087 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS