ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utdela stipendier till vid Kungliga Konsthögskolan studerande lovande konstnärer, vilka kan vara i behov av sådant understöd för sin vistelse i Stockholm. Dock skall två livräntetagare under återstoden av sin livstid äga uppbära stiftelsens avkastning och först därefter skall stiftelsen överlämnas till Konstakademien som då erhåller dispositionsrätten över stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaf Smiths fond
Organisationsnummer:802404-6362
Adress:
  • Handelsbankens Stiftelsetjänst
  • 106 70 Stockholm
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS