ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier hälften varje termin, åt en behövande nationsmedlem, känd för flit och goda seder. Igen må inneha stipendiet mer än två år i följd. För att åtnjutande av stipendiet fordras, att stipendiaten åt nations salen håller ett föredrag eller inleder en diskussion över självvalt vetenskapligt ämne, till vars hörande nationen genom 1. kurator och talövningsnämnden inbjudes. Ämnet skall av talövningsnämnden godkännas. Stipendiet tillsätters under höstterminen, och förestaget eller diskussionen skall om möjligt hållas under denna termin. Do må stipendiet , om nationens inspektor så medgiver, uppskjuts sitt föredrag till nästkommande vårtermin. Underlåter stipendiaten att då fullgöra denna skyldighet må han ej åtnjuta stipendiet längre än den första terminen. Den del av stipendiet, som eljst utgå andra terminen, lägges tills vidare till Gästrike Hälsinge nations stipendiefond. För innehav av stipendiet även ett andra år gäller samma villkor som för det första året.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gästrike-Hälsinge Nations stipendium
Organisationsnummer:802481-0254
Adress:
  • Gästrike-Hälsinge Nation
  • Trädgårdsgatan 9
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-666140
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS