ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja en djupgående och kritiskt granskande journalistik, att verka för en bättre utbildning inom den undersökande journalistiken, och i övrigt verka för att höja den granskande journalistikens status och sprida insikt om dess betydels för demokratin. Stiftelsen ska företrädesvis fullfölja sitt ändamål genom att: – utge stipendier till sökanden som uppfyller ändamålets syfte, är medlem i Föreningen Grävande Journalister, FGJ, eller dess eventuella framtida motsvarighet, och har betalt sin medlemsavgift under de senaste två åren. Exempel på ytterligare verksamhetsföremål Stiftelsen kan bland annat verka för sitt ändamål genom att lämna bidrag till: a. enskilda personers utbildning och/eller forskning vid universitet och/eller högskola inom eller utom Sverige inom de områden stiftelsen har till ändamål att stödja; b. fristående forsknings- eller utvecklingsprojekt, som ej är knutna till universitet eller högskola, i den mån dessa är förenliga med stiftelsens ändamål; eller c. såsom uppmuntran av banbrytande initiativ eller väl meriterade metoder/projekt inom de områden Stiftelsen har till ändamål att främja. Främjandet av stiftelsens ändamål kan ske såväl direkt genom egen verksamhet som indirekt, genom främjande av annan organisations verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Grävfonden
Organisationsnummer:802480-7102
Adress:
  • Kerstin Brunnberg
  • Nordenskiöldsgatan 80
  • 115 21 Stockholm
Telefonnummer:0705-985017
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS