ÄNDAMÅL

Av årliga räntan avsätts till ökning av fonden, vars kapital ej må förminskas, en tiondel även det belopp, varmed återstoden av räntan överstiger jämnt hundratal kronor. Fondens avkastning sedan förfarits som i § 2 är stadgat, tilldelas för tre år under namn av Gustaf Frödings stipendium någon svensk diktare, som utses genom omröstning bland medlemmarna i Uppsala studentkår och övriga studentkårer i Sverige.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaf Frödings stipendium
Organisationsnummer:802480-5809
Adress:
  • Uppsala studentkår
  • Övre Slottsgatan 7
  • 753 10 Uppsala
Telefonnummer:018-4803100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS