ÄNDAMÅL

Stiftelsens kapitaltillgång skall göras räntebärande och avkastning skall, efter att 10 % av den tillförts kapitalet, användas bland äldre som är i behov av hjälp och ekonomiskt stöd för sitt boende och för andra med boendet förknippade ändamål och i första hand inom Karbennings församling. Om avkastningens storlek medger det, och efter att nyss nämnda ändamål tillgodosetts, får i andra hand motsvarande ändamål inom Norbergs församling tillgodoses. Stiftelsens disponibla avkastning får inte användas till ändamål som skall bekostas av allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaf och Emma Erikssons minne
Organisationsnummer:879000-0262
Adress:
  • Norberg-Karbennings församling
  • Box 39
  • 738 21 Norberg
Telefonnummer:0223-298 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS